Twoja samoocena a wygląd.

Pamiętam jak na jednym ze szkoleń trenerskich poruszana była pewna kwestia dotycząca pierwszej konsultacji związanej z treningami personalnymi. Chodziło o hipotetyczną sytuację, która właściwie pojawia się często. Załóżmy, że na konsultacje do…